KUNDVAGN
Inga varor i kundvagnen.
Ni ska vara heliga för jag är helig
En bok om österländsk andlighet och biblisk kristendom av Linda Bergling.
I lager
189,00 kr

Ni ska vara heliga för jag är helig

I olika sammanhang kommer vi allt oftare i kontakt med fenomen som yoga,
mindfulness, qigong och andra företeelser som har sina rötter i andra religioner än den kristna. Hur ska man förhålla sig till allt detta som kristen? Går det att förena österländsk andlighet eller nyandlighet med kristen tro? Går det att som kristen använda metoder eller övningar som har sitt ursprung i till exempel österländsk religion, tradition eller andlighet? I sin västliga version presenteras de ofta som neutrala, frikopplade från religion och andlighet, men frågan står kvar. Kommer sammanblandningen att påverka relationen med Gud?

Bokens syfte är att inspirera dig att gå på den väg som Gud uppenbarar i bibelordet. Hos Gud finns allt som vi behöver; frid, vila, hälsa och upprättelse. Han har kommit till oss genom sin son Jesus Kristus för att ge liv och liv i överflöd. En viktig del i boken är att belysa och ge kunskap om österländska trosuppfattningar, människosyner och förhållningssätt till livet. Kort introduktion ges till hinduism, buddhism och taoism, deras andlighet och praktik.

Boken ger exempel på företeelser inom nyandlighet, new age och österländsk andlighet och lyfter fram Bibelns perspektiv. Begrepp som brahman, karma, mantra, chakra, tantra, reinkarnation, kundalini, energi, nirvana och qi återkommer ofta. Vi behöver känna till dessa begrepp och veta vad de står för och vi behöver också veta vilka löften och vilken kraft som finns i Guds ord. Boken kan med fördel läsas av kristna, men också av sökare och de som vill fördjupa sin kunskap och orientera sig på området.

Om författaren: Linda Bergling har en fil kand vid Uppsala universitet i sociologi,
pedagogik och psykologi. Hon har studerat vid Life Christian
University i USA. Hon har arbetat i över 40 år i kristen heltidstjänst
som evangelist, själavårdare, förkunnare, lärare och pastor. Sedan
1986 leder hon tillsammans med Gunnar Bergling församlingen
Arken. Hon ansvarar bland annat för församlingens internationella
arbete och har utvecklat den kristna helandtjänsten och 7-stegsmodellen.
Hon har under flera år studerat österländsk andlighet.
Författar/Artist information
Linda Bergling är grundare av Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar samt Arkens helandecenter. Hon arbetar som andrepastor i Församlingen Arken i Kungsängen, och reser i Norden och utöver världen med sin frimodiga undervisning om helande. Helande är en hjärtefråga för henne. I snart 30 år har Linda tjänat Gud i helande- och upprättelsetjänst. Många kan vittna om helandeunder som skett då Linda Bergling undervisat och haft mötesserier.