KUNDVAGN
Inga varor i kundvagnen.
Det handlar om Hjärtats lovsång
Bok av Åsa Dahlberg om lovsång och tillbedjan.
I lager
189,00 kr

Det handlar om Hjärtats lovsång
Lovsång är viktigt! Vi har en helig Gud som är värd all vår tillbedjan, därför är lovsången viktig för alla troende. Lovsång får inte reduceras till ett musikinslag som lovsångsteamet “sköter”. Målet är att vi alla ska lovsjunga tillsammans! Vi har en sjungande Gud som vill göra sig delaktig och uppenbara sig i lovsången. Låt oss ära hans närvaro!

Den här boken ger inspiration inte bara till dig som har en lovsångs-tjänst, utan till allt Guds folk. Ämnen som berörs är:
• Lovsången tillhör Gud – anledningar att lovsjunga
• Lovsång som församlingens trosbekännelse
• Profetiskt flöde – sång och musik ledd av Anden
• Känslornas plats i lovsången
• Förvandlande och helande kraft i lovsången 

 

Åsa Dahlberg brinner för att församla Guds folk i lovsång. Sedan 1990 har hon lett lovsång i Församlingen Arken. Tillsammans med Arkens musikdirektor Christina Tärnroth, är hon ledare för lovsångspraktiken i bibelskolan Jesus Helar och Upprättar och för-djupningskursen ”Strömmar av liv”. Hon har studerat teologi vid Life Christian University på bachelor- och masternivå. Hennes lovsångstjänst präglas av enkelhet och hängivenhet med fokus på Guds ord och det profetiska flödet i den helige Ande.

 

Författar/Artist information
Åsa är lovsångsledare i Församlingen Arken. Hon reser även och har hand om lovsången i våra stora konferenser. Åsa skriver sånger och fungerar starkt i det profetiska flödet i församlingen. Hon ansvarar för lovsångspraktiken i bibelskolan. Åsa har examen i "Master of Arts in Theology" vid Life Christian University, USA. Åsa är äldste i församlingen och har en herdetjänst vid pastor Gunnar och Linda Berglings sida.